Vallarum 7:58 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildad genom en sammanläggning 1968 av Vallarum 7:54 om 37/1024 mantal samt Vallarum 7:52 om 87/448 mantal.
26 september 1967: Gösta och Ingegerd von Friesendorff (köp av ett område på 30,6844 av fastigheten).
Avstyckning överförd till Vallarum 3:9.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 november 1967 - Nils Göte Nilsson och Linnea Nilsson (köp)

Bilder