Vallarum 7:52 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1963 vid en sammanläggning av fastigheterna Vallarum 7:3, 7:11, 7:14, 7:15, 7:19, 7:21 och 7:40. Fastigheten överförd till Vallarum 7:58 1968.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 februari 1968 - Nils Göte Nilsson och Linnea Nilsson (Linnea Nilsson köper 50 % av 7:52)
30 april 1956 - 17 februari 1968 Nils Göte Nilsson (köp)

Bilder