Vallarum 7:3 Elldala (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 327
Aktuell period 1834 -1963
Areal 3/32 mantal
Ursprung Vallarum 7:1
Nya nummer Vallarum 7:52 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1834 genomfördes av Vallarums marker. Denna fastighet omfattade 3/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av åbon Nils Erlandsson som bekommit markerna med kvarboenderätt. På kartan till vänster är markerna utmärkta med ett 2Gb”.

Bilden här till höger visar de utmarker som tillhörde Vallarum 7 och ägdes gemensamt av alla gårdar under Vallarum 7. 1840 delas dessa utmarker upp mellan delägarna.

 

 

 

 

 

 

Vallarum 7:3 Elldala

Källa: Svenska gods och gårdar, 1937

Bilden till höger tillsammans med den efterföljande texten fanns med i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1937.

Postadress: Vallarum
Telefon: 52 B Andrarum

Areal: Totalt 59 hektar, därav 29 hektar åker och 30 hektar skog. Tax.-v. 45 800. Jordart: Lera,
svartmylla och mossjord. Skogsbestånd: Lövskog (bok och al). Mangårdsbyggnad uppförd 1860. Ekonomibyggnader uppförda 1914, loge 1889. 4 hästar, 1 föl, 11 kor, 11 ungdjur, 20 svin samt 40 höns. Gården till släkten i början av 1800-talet. Ägare är Anders Gottfrid Nilsson, född 21 november 1893. Son till Nils Nilsson och hans hustru Anna, född Andersson. Gift med Ingeborg, född Månsson. Barn: Anne-Mari 30, Nils Åke 33. Ägaren är ledamot i brandstodsbolaget i Fränninge och hästförsäkringsbolaget
för Frosta härad. Erhållit pris för hästavel.

Vallarum Elldala

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Bilden till vänster tillsammans med den efterföljande texten fanns med i boken Svenska Gods och Gårdar som utkom 1944.

Postadress: Vallarum
Telefon: 52 B Andrarum

Areal: Totalt 59 hektar därav 24 hektar åkermark. Tax.-v. 41 800. Jordart: Svart-, ler- och grusmylla samt mossjord på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1860. Stall uppfört 1914, häststall 1922, loge 1890, svinstall 1916. 3 hästar, 2 unghästar, 1 hingst, prem. Med B, 2 tjurar, 9 kor, 10 ungdjur, 2 modersuggor, 25 gödsvin, 35 höns. Gården kom till släkten i början av 1800-talet. Nuvarande ägare övertog den 1923 efter sin fader, som 1884 övertagit den efter sin fader Nils Nilsson, vilken omkring 1844 tillträtt efter sin fader Nils Erlandsson. Gården är stamhemman för alla gårdar på Vallarum 7. Ägare är Gottfrid Nilsson född 21 november 1893. Son till Nils Nilsson och hans hustru Anna född Andersson. Gift 1928 med Ingeborg Månsson född 25 juni 1902. Barn: Ann-Marie född 1930, Nils Åke född 1933.

Vallarum 7:3

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet och var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1, tillsammans med följande text:

“Areal 53 hektar vara 22,5 hektar åker, resten skog och betesmark, mull- och mossjord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 74500. Djur: 3 hästar, 11 kor, 13 – 14 ungdjur, 50 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1860, tegel under eternittak. Ladugården moderniserad på 1920-talet, tegel under eternittak. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan början av 1800-talet och övertogs av nuvarande ägaren efter morbrodern Gottfrid Nilsson 1956. Ägare: Hemmansägare Nils Göte Nilsson, son till Nils Jönsson och Emelia född Nilsson.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster ses fastigheten med nummer 20 och där man också ser placeringen av gården.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 april 1956 - Nils Göte Nilsson (köp)
19 november 1925 - 30 april 1956 Anders Gottfrid Nilsson och Vera Ingeborg Nilsson, född Månsson (köp)
27 november 1920 - 19 november 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (bouppteckning)
1906 - 27 november 1920 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson
17 december 1904 - 1906 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson.. (bouppteckning)
17 april 1882 - 17 december 1904 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson
2 mars 1848 - 17 april 1882 Nils Nilsson och Karna Olsdotter (fastebrev)
1834 - 1848 Nils Erlandsson och Eljena Christiansdotter

Bilder