Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 323
Aktuell period 1843 - 1963
Areal 1/112 mantal
Ursprung Vallarum 7:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:52 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1843 sker sedan en hemmansklyvning av fastigheten då både stamfastigheten och utmarkerna delas enligt följande:

a     7:11     1/112 mantal       äges av Lars Olsson
b     7:12     2/112 mantal       äges av Mårten Månsson
c      7:13     3/112 mantal      äges av Dragon Tell
d      7:14     1/112 mantal      äges av Dragon Flink

 

 

Källa: Lantmäteriet

På kartan här till höger är en närbild av kartan som gjordes i samband med  hemmansklyvningen som gjordes 1843. På bilden ses med bokstaven “a” den areal som bildar fastigheten Vallarum 7:11.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses arealen i område
nummer 21 och är den östligaste delen av området.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 april 1956 - Nils Göte Nilsson (köp)
19 november 1925 - 30 april 1956 Anders Gottfrid Nilsson och Vera Ingeborg Nilsson, född Månsson (köp)
27 november 1920 - 19 november 1925 Dödsbodelägarna efter Nils Olsson (bouppteckning)
1906 - 27 november 1920 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson
17 december 1904 - 1906 Dödsbodelägarna efter Nils Nilsson.. (bouppteckning)
17 april 1882 - 17 december 1904 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson
2 mars 1848 - 17 april 1882 Nils Nilsson och Karna Olsdotter (fastebrev)
1843 - Lars Olsson och Elsa Clemedsdotter och Hanna Trulsdotter

Bilder