Vallarum 7:2 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 325
Aktuell period 1834 - 1843
Areal 1/16 mantal
Ursprung Vallarum 7:1
Nya nummer Vallarum 7:11 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:12 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:13 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:14 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav Vallarums marker. Fastigheten var till storlek 1/16 mantal och var ett skatterusthållshemman som ägdes av åbon Lars Olsson som bekom markerna med kvar boenderätt. Bilden här till vänster visar utsträckningen av fastigheten och har fått beteckningen “Ga” och man ser även var den fyrlängade gården låg. Bilden här nedan visar de utmarker som tillhörde Vallarum 7 och ägdes gemensamt av alla gårdar under Vallarum 7. 1840 delas dessa utmarker upp mellan delägarna.

                                                                                                                                                                        Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden här till höger visar hemmansklyvningen av de utmarker som tillhör Vallarum 7 gemensamt.      Fördelningen blev följande:

A    7:2     1/16 mantal      Lars Olsson med utflyttningsskyldighet.                                                          B   7:7      1/64 mantal     Skatterusthållshemman som äges av Anders Nilsson med
utflyttningsskyldighet.                                                                                        C   7:6      1/64 mantal     Skatterusthållshemman som äges av John Bauer med
utflyttningsskyldighet.                                                                                        D   7:10   3/128 mantal    Skatterusthållshemman som äges av Nils Jönsson med
utflyttningsskyldighet.                                                                                      E     7:9   3/128 mantal     Skatterusthållshemman som äges av Nils Andersson med
utflytningsskyldighet.                                                                                        F     7:8     3/64 mantal     Skatterusthållshemman som äges av Måns Persson med
utflyttningsskyldighet.

1843 sker sedan en ny hemmansklyvning av fastigheten då både stamfastigheten och utmarkerna delas enligt följande:

a      7:11     1/112 mantal     äges av Lars Olsson
b      7:12     2/112 mantal     äges av Mårten Månsson
c      7:13     3/112 mantal     äges av Dragon Tell
d      7:14     1/112 mantal     äges av Dragon Flink                                                                                                                                                                                                                                                                       Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:2 kan ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 och området har nummer 21 och begränsas i öster av den streckade linjen. Dom olika streckade linjerna visar den hemmansklyvning som genomfördes 1843.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - 1843 Lars Olsson och Elsa Clemedsdotter och Hanna Trulsdotter

Bilder