Vallarum 7:46 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1944 - 1967
Areal 1,5060 hektar
Ursprung Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:54 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1944 vid en avstyckning från Vallarum 7:15.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 augusti 1943 - Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp)

Bilder