Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 364
Aktuell period 1849 - 1967
Areal 25/2048 mantal
Ursprung Vallarum 7:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:54 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1849 sker en hemmansklyvning av fastigheten som innebar följande fördelning av markerna:

a        7:15          9/128 mantal        äges av Jöns Svensson
b        7:16       13/2048 mantal       äges av änkan Kjersti Nilsdotter
c         7:17      25/2048 mantal       äges av Nils Lejon
d         7:18        9/2048 mantal       äges av Per Bengtsson

 

 

 

 

Vallarum 7:17

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger på gården till denna fastighet är från mitten av 1940-talet då den publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum

“Areal totalt 2,3 hektar åker. Tax.-v. 6200. Jordart: Lermylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda i början av 1800-talet. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 6 svin, 20 höns. Arealen täckdikad. Gården kom till släkten 1926 genom köp av Edvard Olsson, som 1923 köpt en av Kerstin Håkansson. Ägare: August Håkansson född 16 oktober 1886. Son till Håkan Mårtensson och hans hustru Hanna född Olsson. Gift med Martha Lundkvist född 27 juli 1895.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 november 1947 - Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp)
27 februari 1926 - 21 november 1947 August Håkansson och Martha Kristina Håkansson, född Lundquist (köp)
9 februari 1924 - 27 februari 1926 Emil Edvard Olsson och Karna Persson (köp)
29 april 1919 - 9 februari 1924 Dödsbodelägarna efter Per Håkansson (bouppteckning)
18 november 1907 - 29 april 1919 Per Håkansson och Kersti Håkansson, född Nilsdotter (köp)
20 november 1906 - 18 november 1907 Dödsbodelägarna efter Ola Nilsson Borg (bouppteckning)
4 november 1905 - 20 november 1906 Ola Nilsson Borg och Ingar Olsson
28 januari 1905 - 4 november 1905 Dödsbodelägarna efter Bengta Nilsson (bouppteckning)
20 juni 1885 - 28 januari 1905 Anders Persson Onsdorff och Ingar Rasmusdotter och Bengta Nilsson (köp)
20 juni 1885 - 20 juni 1885 Dödsbodelägarna efter Ingar Bengtsdotter (bouppteckning)
2 mars 1848 - 20 juni 1885 Nils Månsson Lejon och Hanna Persdotter/Ingar Bengtsdotter

Bilder