Vallarum 7:4 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen 6
Aktuell period 1834 - 1849
Areal 3/32 mantal
Ursprung Vallarum 7:1
Nya nummer Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:16 , Vallarum 7:17 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:18 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav Vallarums marker. Fastigheten var till storlek 3/32 mantal och var ett skatterusthållshemman som ägdes av åboarna Jöns Nilsson och Håkan Mattsson som har erhållit ägorna med utflyttningsskyldighet. Bilden här till vänster visar utsträckningen av fastigheten och har fått beteckningen “Gc”

Bilden här till vänster visar de utmarker som tillhörde Vallarum 7 och ägdes gemensamt av alla gårdar under Vallarum 7. 1840 delas dessa utmarker upp mellan delägarna.

Jöns Nilsson äger 9/128 mantal och Håkan Mattsson äger 3/128 mantal. Jöns del får den nya fastighetsbeteckningen Vallarum 7:15.

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

 

1849 sker en hemmansklyvning av fastigheten som innebar följande fördelning av markerna:

a    7:15         9/128 mantal       äges av Jöns Svensson
b    7:16     13/2048 mantal       äges av änkan Kjersti Nilsdotter
c    7:17     25/2048 mantal       äges av Nils Lejon
d    7:18       9/2048 mantal       äges av Per Bengtsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Bilden till vänster på den häradsekonomiska från omkring 1910 visar fastigheten Vallarum 7:4 som ligger öster om området med nummer 20. Vallarum 7:4 har nummer 22 och 23 på denna karta.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
före 1836 - 1847 Jöns Håkansson och Hanna Svensdotter (äger 3/128 mantal av 7:4)
1834 - före 1836 Håkan Mattsson och Elna Eriksdotter (äger 3/128 mantal av 7:4)
1841 - 1849 Jöns Svensson och Hanna Olsdotter (äger 9/128 mantal av 7:4)
1834 - 1841 Jöns Nilsson och Anna Månsdotter (äger 9/128 mantal av 7:4)

Bilder