Vallarum 7:42 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildad 1940 genom sammanläggning av 7:10 om 35/2048 mantal, 7:16 om 13/2048 mantal och avstyckning om 0,8615 hektar av 7:15. Fastigheten överförd till Vallarum 7:54.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 april 1938 - Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp av 7:10 samt 16 augusti 1939 köp av del av 7:15 och 7:16)

Bilder