Vallarum 7:10 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 373-25 för den norra delen och den södra delen ca 372
Aktuell period 1835 - 1940
Areal 3/128 mantal
Ursprung Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:42 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning 1835 som gör att denna fastighet bildas. Denna fastighet har beteckningen “B” på kartan här nedan.
A    7:6      1/64 mantal     äges av John Johnsson Bauer
B    7:7      1/64 mantal     äges av Anders Nilsson
C    7:8      3/64 mantal     äges av Måns Pehrsson
D    7:9     3/128 mantal    äges av Nils Andersson
E    7:10   3/128 mantal    äges av Nils Jönsson
F    7:23           lägenhet   äges av Peter Persson
G    Allas gemensamma kvarnställe.

 

 

Källa: Lantmäteriet

1920 genomförs ett laga skifte av markerna tillhörande Vallarum 7:8, 7:9, 7:10 och 7:23, totalt 3/32 mantal. Efter skiftet är fördelningen av marker följande:

A     7:24     3/128 mantal    äges av Per Månsson, Ingar Svensson,                                                      Gustava Hammarberg, Tomasine Lövgren,                                                  Anders Persson, Jöns Nilsson, Alfred                                                        Olsson  och Per Nilsson.
B    7:9     42/2048 mantal   äges av Anders Persson
C    7:10   35/2048 mantal   äges av August Nilsson
D    7:25   43/2048 mantal   äges av Jöns Nilsson
E    7:23       3/256 mantal   äges av Wilhelm Persson

 

Källa: Lantmäteriet

Här en detaljbild av vad som ingår i fastigheten i samband med hemmansklyvningen 1920.

 

 

 

 

 

Vallarum 7:10

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden på gården som tillhör denna fastighet är från mitten av 1940-talet och var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vallarum                                                                                                          Telefon:               46 Andrarum

“Areal totalt 7,6 hektar, därav 7,1 hektar åker, 0,5 hektar ängsmark. Tax.-v. 13000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. 2 hästar, 3 kor, 4 svin. Arealen är täckdikad. Gården kom till släkten 1938 genom köp från August Nilsson som brukat den sedan 1911. Dessförinnan ägdes den av Bengt Persson sedan 1885 och före denne av Jöns Olsson. På ägorna drives handelsträdgård och plantskola. Ägare: Nils Louis A. Ryberg född 8 februari 1907. Son till Per Ryberg och hans hustru Anna född Jönsson. Gift med Inga Gustavsson född 23 mars 1913. Barn: Anna-Kersti Louise. Ägare ledamot av kommunal-nämnden, ledamot av styrelsen för Frenninge Energiförening, medlem av R. L. F. och mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:10 är vid den omfördelning som skedde 1920 något mindre i storlek men består fortsatt utav två delar, en del norr om Vallarumsvägen som ligger öster om område nummer 22 och en del som ligger söder om Vallarumsvägen som på den häradsekonomiska från omkring 1910 är den norra delen av område nummer 24.

1940 sker en sammanläggning av 7:10 om 35/2048 mantal, 7:16 om 13/2048 mantal och en avstyckning om 0,8615 hektar av 7:15. Dessa tillsammans bildar fastigheten Vallarum 7:42.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 april 1938 - Louis Ryberg och Inga Ryberg, född Gustavsson (köp)
7 maj 1911 - 1 april 1938 August Nilsson och Johanna Nilsson (köp)
6 juni 1899 - 7 maj 1911 Dödsbodelägarna efter Bengt Persson (bouppteckning, testamente)
29 november 1869 - 6 juni 1899 Bengt Persson och Johanna Strömbeck (fastebrev)
1835 - Nils Jönsson och Elna Olsdotter (Vallarum)

Bilder