Välj en sida

Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1834 - 1835
Areal 1/8 mantal
Ursprung Vallarum 7:1
Nya nummer Vallarum 7:6, 7:7, 7:8 7:9, 7:10 och 7:23 (1835)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes av Vallarums marker 1834. Fastigheten är ett skatterusthållshemman som äges av Jöns Olsson och som har bekommit ägorna med utflyttningsskyldighet. Ägorna är på kartan till vänster är märkt med “Gd”.

                                                                                                                                                                      Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning av denna fastighet som innebar att den delades i sju delar enligt följande:

A    7:6     1/64 mantal     äges av John Johnsson Bauer
B    7:7     1/64 mantal     äges av Anders Nilsson
C    7:8     3/64 mantal     äges av Måns Pehrsson
D    7:9   3/128 mantal     äges av Nils Andersson
E    7:10  3/128 mantal    äges av Nils Jönsson
F    7:23         lägenhet    äges av Peter Persson
G                                     Allas gemensamma kvarnställe.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - 1835 Jöns Olsson..

Bilder