Starrarps Ora 1:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades genom en sammanslagning av fastigheterna Starrarps Ora 1:16, 1:54, 1:56, 1:60 och 1:64 1959.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 juli 1951 - Gösta Bergström och Margit Bergström (köp av 1:16, 1:54, 1:56, 1:60 och 1:64)

Bilder