Starrarps Ora 1:60 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 73-8 ungefärlig adress
Aktuell period 1909 - 1959
Areal 2/640 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:35 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

1916 genomförs en ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 och fastigheterna Starrarps Ora 1:56, 1:59 och 1:60 bildas.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 på 1/128 mantal 1916 (FRÄ 273)
a väg
b väg
c 1:56 lägenhet tillhörande Anders Månsson (Annelund nr 1)
ba 1:59 3/640 mantal äges av Per Saxberg
bb 1:60 2/640 mantal äges av Per Saxberg

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1957 - Gösta Bergström och Margit Bergström
13 november 1954 - 10 augusti 1957 Dödsbodelägarna efter Olof Persson (bouppteckning)
20 april 1942 - 13 november 1954 Olof Persson och Hilma Persson
28 januari 1937 - 20 april 1942 Algot Andersson och Gunborg Andersson (köp)
20 november 1909 - 9 juli 1919 Per Nilsson Saxberg och Anna Maria Nilsson, född Lundgren
9 juli 1919 - 28 januari 1937 Anders Månsson och Anna Mathilda Månsson, född Mårtensson (köp)

Bilder