Starrarps Ora 1:56 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 62
Aktuell period 1856 - 1959
Areal lägenhet 3/2048 mantal (Annelund nr 1)
Ursprung Starrarps Ora 1:35 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

1916 genomförs en ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 och fastigheterna Starrarps Ora 1:56, 1:59 och 1:60 bildas.

Källa: Lantmäteriet

Ägostyckning av fastigheten Starrarps Ora 1:35 på 1/128 mantal 1916 (FRÄ 273)
a väg
b väg
c 1:56 lägenhet tillhörande Ander Månsson (Annelund nr 1)
ba 1:59 3/640 mantal äges av Per Saxberg
bb 1:60 2/640 mantal äges av Per Saxberg

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden är från köpebrevet 1907 när avstyckningen genomfördes

 

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarps Ora ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 som det östra delen av område 13, den del som ligger öster om Starrarps Oreväg. Här nedanför ett flygfoto från 1960 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1957 - Gösta Bergström och Margit Bergström
13 november 1954 - 10 augusti 1957 Dödsbodelägarna efter Olof Persson (bouppteckning)
20 april 1942 - 13 november 1954 Olof Persson och Hilma Persson (köp)
28 januari 1937 - 20 april 1942 Algot Andersson och Gunborg Andersson (köp)
9 mars 1904 - 28 januari 1937 Anders Månsson och Anna Mathilda Månsson, född Mårtensson (köp)
25 augusti 1856 - 9 mars 1904 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter (fastebrev)

Bilder