Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 60
Aktuell period 1818 - 1959
Areal 1/64 mnatal
Ursprung Starrarps Ora 1:7 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två lika delar.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delades i två lika delar vid hemmansklyvningen 1818
F    norra delen     Starrarps Ora 1:16      1/64 mantal      Mårten Persson
F    södra delen     Starrarps Ora 1:17      1/64 mantal      Nils Perssons änka i Kärrstorp

 

Källa: kartbild.com

På den häradekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Starrarps Ora 1:16 i området som har nummer 10.

 

 

 

 

 

Starrarps Ora 1:16

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden och texten var införda i boken Skånes bebyggelse som utkom i mitten av 1950-talet.

Postadress: Vollsjö
Telefon: Hörby 42129

Areal: 5,75 hektar, varav 3,75 hektar var åkermark, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 10 500. Djur: 1 häst, 7 kor, 2 ungdjur, 40 svin. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1954, siporex under hårt tak, 3 rum, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård av tegel och timmer under papptak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1951 av Vallentin Larsson. Granngården Annelund tillköpt 1957, areal 5,25 hektar åker. Ägare: Hemmansägare Gösta Bergström, född 31 maj 1926, son till Ernst Bergström och Agda, född Nilsson, gift med Margit, född Löfvall 9 februari 1929, dotter till Gottfrid Löfvall och Annie, född Andersson. Barn: Bengt Göran född 5 december 1951.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Jordbruksräkningen 1944 visade att fastigheten omfattade totalt 5 hektar varav 3,4 hektar var åker. Man hade ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement och man hade bara investerat i en jordbruksmaskin, en hästräfsa på hjul. Vatten var in indraget i boningshus eller stallar, men man hade installerat elektricitet för belysning.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 juli 1951 - Gösta Bergström och Margit Bergström
7 april 1927 – 31 juli 1951 Vallentin Larsson (köp)
1 november 1883 - 7 april 1927 Nils Olsson och Elna Andersdotter (köp)
7 februari 1882 - 1 november 1883 Dödsbodelägarna efter Ola Olsson Fält (bouppteckning)
19 december 1856 - 7 februari 1882 Ola Olsson Fält och Karna Persdotter (fastebrev)
Nils Månsson och Ingar Persdotter
ca 1818 - Mårten Persson och Elna Månsdotter

Bilder