Starrarps Ora 1:7 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 74
Aktuell period 1818 - 1818
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:1
Nya nummer Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:17 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 utav Starrarps Ora och samtidigt skedde en hemmansklyvning där fastigheten delades i två lika delar.

Fastigheten delades i två lika delar vid hemmansklyvningen 1818:                                                                                                                                                                                                                                                                       F    norra delen         Starrarps Ora 1:16             1/64 mantal             Mårten Persson
F    södra delen         Starrarps Ora 1:17             1/64 mantal             Nils Perssons änka i Kärrstorp

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1818 Nils Perssons änka i Kärrstorp
ca 1818 Mårten Persson och Elna Månsdotter

Bilder