Starrarps Ora 1:54 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg ca 116-30
Aktuell period 1864 - 1959
Areal 13/3072 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:42 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:67 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Styckning av hemmanet 113/3072 mantal nr 1 Starrarps Ora
Bb 1:54 13/3072 mantal Mårten Trulsson
Bc 1:55 Sven Mårtensson
Bd 1:55 Per Nilsson
Bc och Bd har tillsammans en areal på 27/3072 mantal.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarps Ora 1:54 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i området som har nummer 12.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1957 - Gösta Bergström och Margit Bergström
13 november 1954 - 10 augusti 1957 Dödsbodelägarna efter Olof Persson (bouppteckning)
30 maj 1947 - 13 november 1954 Olof Persson och Hilma Persson
20 januari 1947 - 30 maj 1947 Algot Andersson och Gunborg Andersson
31 mars 1917 - 20 januari 1947 Jöns Mårtensson och Karna Mårtensson, född Andersdotter (köp)
6 september 1864 - 31 mars 1917 Mårten Trulsson och Hanna Andersdotter

Bilder