Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 462, 463
Aktuell period 1836 - 1966
Areal 1/8 mantal
Ursprung Starrarp nr 5
Nya nummer Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) , Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) , Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Starrarp 5:1 bildades vid det laga skiftet 1836.

Fastigheten omfattade 1/8 mantal och äges av Ola Mårtensson och han erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet. På kartan till höger är markerna till Starrarp 5:1 markerat med ett “E”.

I början av 1870-talet delas fastigheten i två delar vilka först legaliseras 1966 och får beteckningarna Starrarp 5:3 och 5:4. Starrarp 5:1 A, 381/4096 mantal (1966 får det beteckningen Starrarp 5:4) och Starrarp 5:1 B, 131/4096 mantal (1966 får det beteckningen Starrarp 5:3)

 

 

Starrarp 5:1

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Bilden till höger är ifrån mitten av 1940-talet visar huset som tillhör fastigheten Starrarp 5:1A och som senare blir Starrarp 5:4. Till bilden, som var införd i boken “Svenska gods och gårdar” hade även följande text till bilden:

Postadress:              Vollsjö                                                                              Telefon:                    43 Bjälkhult

“Areal: Totalt 17,5 hektar åker. Tax.-v. 22700. Jordart: Sandjord på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1923. Stall och loge uppförd 1878, svinhus 1909, redskapshus 1935. 3 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 75 höns. Gården kom till släkten på 1700-talet. Nuvarande ägare övertog den 1909 efter sin fader, som 1877 övertagit den efter sin fader Ola Mårtensson. Denne bebyggde gården vid utbrytningen 1832. Ägare: Johannes Johansson född 8 juli 1880. Son till Johan Olsson och hans hustru Anna född Nilsson. Gift med Augusta Andersson född 22 januari 1885. Barn: Hellner och Gunnar födda 1913, Albin född 1916, Hilding född 1918, Astrid född 1921. Ägaren huvudman och styrelsesuppleant i Fränninge Sparbank, suppleant i Mejeristyrelsen.”

Starrarp 5:1

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Ovanstående bild var införd i boken “Skånes Bebyggelse” del 1 i mitten av 1950-talet och visar hur gården såg ut vid detta tillfälle. Till bilden fanns följande text:

Postadress:                Vollsjö                                                                             Telefon:                     43 Bjälkhult

“Areal: 17,5 hektar åker, mulljord på ler- och grusbotten. Tax.-v. 70000. Djur 10 kor, 8 ungdjur, 50 svin, 2 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1925, tegel under hårt tak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1850-talet, moderniserad 1945, cementblock under spåntak, svinhus från början av 1900-talet, loge ombyggd omkring 1945, timmer under eternittak, traktorgarage, traktordrift. Nuvarande ägare inköpte gården 1954 av Johan Hellner Johanssons sterbhus. Ägare: Hemmansägare Ove Bertil Oscarsson, född 30 september 1928, son till Oscar Jönsson och Hulda född Evaldsson, gift med Ingegerd född Hansson 9 oktober 1930, dotter till Emil Hansson och Inez född Brandt. Barn: Ingemar född 26 december 1953, Sigun född 6 juni 1956.”

Starrarp 5:3

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Ovanstående bild ifrån mitten av 1940-talet visar huset som tillhör fastigheten Starrarp 5:1 B och som senare blir Starrarp 5:3. Till bilden, som var införd i boken “Svenska gods och gårdar” hade även följande text till bilden:

Postadress:               Vollsjö

“Areal: 6 hektar åker. Tax.-v. 9000. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1880. Stall och loge uppförda samtidigt, svinstall omkring 1914. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 8 – 10 gödsvin, 20 – 25 höns. Gården kom till släkten 1916. Förre ägaren var Håkan Lundgren och där förut Nils Svensson, som bebyggde gården. Nuvarande ägaren har renoverat samtliga byggnader. Ägare Johannes Persson född 27 december 1878. Son till Per Nilsson (född 1841, död 1919) och hans hustru Elna Jönsson (född 1846, död 1918). Gift med Kristina Jönsson född 7 april 1881. Barn: Ellen född 1901, Hilding född 1904, Annie född 1907, Artur född 1908. Ägaren medlem av B. F. och mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 30 på den del som ligger norr om Starrarpsvägen och med nummer 29 på den del som ligger söder om Starrarpsvägen. Den ses även tydligt på den satellitbild här under som är från omkring 1975.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan fån 1975 ses den norra delen med beteckningen 5:3 med den södra delen har beteckningen 21:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 december 1954 - Bertil Oscarsson och Ingegärd Oscarsson (köp 5:1 A)
31 oktober 1954 - Nils Algot Nilsson (5:1 B)
18 november 1950 - 31 oktober 1954 Dödsbodelägarna efter Johannes Persson (bouppteckning 5:1 B)
6 december 1916 - 18 november 1950 Johannes Persson och Christina Jönsson (köp 5:1 B)
17 november 1879 - 6 maj 1891 Nils Svensson och Anna Nilsdotter (köp 5:1 B)
6 maj 1891 - 6 december 1916 Håkan Andersson Lundgren och Ingri Mårtensson (köp 5:1 B)
20 december 1871 - 17 november 1879 Sven Andersson och Ingar Månsdotter (fastebrev 20 december 1871 å 5:1 B)
4 augusti 1954 - 2 december 1954 Dödsbodelägarna efter Johan Hellner Johansson (bouppteckning 5:1 A)
15 februari 1948 - 4 augusti 1954 Johan Hellner Johansson (köp 5:1 A)
16 december 1909 - 15 februari 1948 Johannes Johansson och Augusta Andersson (köp 5:1 A)
18 april 1889 - 16 december 1909 Johan Olsson och Anna Nilsdotter (köp 5:1 A)
30 december 1875 - 18 april 1889 Johannes Sjöberg och Hanna Christiansdotter. (fastebrev 30 december 1875 5:1 A)
1874 - Sven Andersson
1862 - 1874? Mårten Olsson och Elna Christiansdotter
1861 - 1862 Pehr Olsson och Bengta Svensdotter
1836 - 1861 Ola Mårtensson och Mätta Johansdotter (Bosatt på Starrarp nr 1)

Bilder