Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 487
Aktuell period 1871 - 1967
Areal 6 kappland, 0,0926 hektar
Ursprung Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 21:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en avstyckning 1871 ifrån fastigheten Starrarp 5:1, med första lagfarten 29 november 1875. Nedan finns en bild på köpebrevet.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses boningshuset till Starrarp 5:2 i det nordvästra hörnet av området med nummer 29. Här under en flygbild från 1960 där man kan ana fastigheten.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 är bostadshuset borta och det som återstår av fastigheten är ett område med en ljusgrön nyans.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 december 1954 - Bertil Oscarsson och Ingegärd Oscarsson (köp)
4 augusti 1954 - 2 december 1954 Dödsbodelägarna efter Helmer Johansson (bouppteckning)
20 juni 1947 -4 augusti 1954 Helmer Johansson (köp)
16 augusti 1923 - 20 juni 1947 Anna Persson (köp)
16 augusti 1923 - 16 augusti 1923 Emil Johansson (köp)
11 augusti 1893 - 16 augusti 1923 Dödsbodelägarna efter Pehr Månsson och Elna Christiansdotter (bouppteckningar)
11 maj 1871 - 11 augusti 1893 Pehr Månsson och Elna Christiansdotter (köp)
- 11 maj 1871 Johannes Sjöberg och Hanna Christiansdotter. (fastebrev 8 oktober 1872 å 381/4096 mantal)

Övrigt

Mittemot Wallters

Rivet hus mittemot Wallters utfart

Starrarpsvägen 487
Ägare                                       År            Kommentar
Per Månsson
Anna Persson
Bertil Oscarsson                                     Rev huset 1955

Snett mitt emot Wallters utfart har legat ett litet rött hus som Bertil Oscarsson rev 1955. Numera syns bara en stenhög. Det låg på ofri grund.
Huset byggdes 1866. Det fanns vedbod i östra gaveln. Farstun hade teglat golv och öppen skorsten. Stuan låg väster om farstun och hade brädgolv. Längst i väster fanns ytterligare ett rum. Detta rum hade stampat jordgolv. Huset var trälinat. Det fanns en liten jordlott som användes till trädgård.
Per Månsson (1828-1922) byggde huset. Han titulerades som skräddare. Han gick även på arbete på gårdarna i trakten. Han rördikade en del av Walters mark, Starrarp 15:1. Hustrun dog långt före honom. De hade sex döttrar och en son. Per Månsson bar sin far till graven och en av sina sex döttrar. Dottern Anna Persson bodde i huset efter fadern. Hon var känd för att få väldigt många julkort. Hon skickade också många. Hon var ogift och hade en dotter. Anna dog omkring 1948-1949.
Källa: Starrarpsgruppen

 

 

Bilder