Starrarp nr 5

Beskrivning

Kartan är från 1704 och visar Starrarps marker och nedan en bild över byn. Fastigheten Starrarp nr 5 omfattade 1/8 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nedan en detaljbild över Starrarp nr 5 med gårdarna inritad. Fastigheten Starrarp nr 5 omfattade omkring 1700 1/8 mantal och som är giltigt fram till det laga skiftet 1836.

Starrarp nr 5 före 1836

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Ovan en karta från omkring 1836 som användes vid det laga skiftet som då genomfördes. Kartan visar gårdarnas inbördes placering innan skiftet och innan man började flytta ut gårdar.

Starrarp nr 5 före 1836

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Gårdarna till Starrarp nr 5 ligger 1836 på samma ställe som det låg 1704 och hade gården till Starrarp nr 6 som närmaste granne.

I samband med det laga skiftet besiktiga man gårdarna och då man beskriver gården enligt följande:

Boningshus om 34 alnar
Uthus totalt 77 alnar
En skorsten
En brunn

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1809 - ca 1836 Ola Mårtensson och Mätta Johansdotter (1/8 mantal)
ca 1781 - ca 1808 Mårten Persson och Kerstina Persdotter (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)
ca 1755 - ca 1780 Nils Persson och Sissa Andersdotter (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)
ca 1753 - ca 1755 Per Eliasson och Sissa Andersdotter (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)
ca 1740 - ca 1753 Anders Trulsson och Mette Olsdotter (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)
ca 1730 - ca 1740 Nils Olsson Starman (1/8 mantal)
ca 1699 - ca 1730 Olof Hansson och Sissa Hansson och Kerstina Andersdotter (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)
före 1697 - ca 1698 Nils Persson d ä (Starrarp nr 5 före 1836) (1/8 mantal)

Bilder