Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 450
Aktuell period 1871 - 1981
Areal 131/4096 mantal
Ursprung Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 20:3

Beskrivning

Fastigheten bildades officiellt 1966 då den tidigare kallades Starrarp 5:1 B då den fick beteckningen Starrarp 5:3.

Starrarp 5:3

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Ovanstående bild ifrån mitten av 1940-talet visar huset som tillhör fastigheten Starrarp 5:1 B och som senare blir Starrarp 5:3. Till bilden, som var införd i boken “Svenska gods och gårdar” hade även följande text till bilden:

Postadress:        Vollsjö

“Areal: 6 hektar åker. Tax.-v. 9000. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1880. Stall och loge uppförda samtidigt, svinstall omkring 1914. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 8 – 10 gödsvin, 20 – 25 höns. Gården kom till släkten 1916. Förre ägaren var Håkan Lundgren och där förut Nils Svensson, som bebyggde gården. Nuvarande ägaren har renoverat samtliga byggnader. Ägare Johannes Persson född 27 december 1878. Son till Per Nilsson (född 1841, död 1919) och hans hustru Elna Jönsson (född 1846, död 1918). Gift med Kristina Jönsson född 7 april 1881. Barn: Ellen född 1901, Hilding född 1904, Annie född 1907, Artur född 1908. Ägaren medlem av B. F. och mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

Den häradsekonomisk kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Starrarp 5:3 som nummer 30 på kartan. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin rätta beteckning.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1981 - 24 juni 1981 Dödsbodelägarna efter Nils Algot Nilsson (bouppteckning)
24 juni 1981 - Bertil Lennart Andersson och Karin Ann-Britt Andersson (köp)
31 oktober 1954 - 6 april 1981 Nils Algot Nilsson (köp)
18 november 1950 - 31 oktober 1954 Dödsbodelägarna efter Johannes Persson (bouppteckning)
6 december 1916 - 18 november 1950 Johannes Persson och Christina Jönsson
6 maj 1891 - 6 december 1916 Håkan Andersson Lundgren och Ingri Mårtensson (köp)
17 november 1879 - 6 maj 1891 Nils Svensson och Anna Nilsdotter (köp)
20 december 1871 - 17 november 1879 Sven Andersson och Ingar Månsdotter (fastebrev 20 december 1871 å 131/4096 mantal)

Övrigt

Länk till Ellen Nilsson intervju 1982

(Nils-Algot Nilssons mor)

Bilder