Starrarp 5:4 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 477
Aktuell period 1875 -1966
Areal 381/4096 mantal
Ursprung Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 21:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten om 381/4096 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning den 6 oktober 1966 å Starrarp 5:1 om 1/8 mantal.

Starrarp 5:1

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Ovanstående bild ifrån mitten av 1940-talet visar huset som tillhör fastigheten Starrarp 5:1 A och som senare blir Starrarp 5:4. Till bilden, som var införd i boken “Svenska gods och gårdar” hade även följande text till bilden:

Postadress:          Vollsjö                                                                                                                                                      Telefon:                43 Bjälkhult

“Areal: Totalt 17,5 hektar åker. Tax.-v. 22700. Jordart: Sandjord på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1923. Stall och loge uppförd 1878, svinhus 1909, redskapshus 1935. 3 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin, 75 höns. Gården kom till släkten på 1700-talet. Nuvarande ägare övertog den 1909 efter sin fader, som 1877 övertagit den efter sin fader Ola Mårtensson. Denne bebyggde gården vid utbrytningen 1832. Ägare: Johannes Johansson född 8 juli 1880. Son till Johan Olsson och hans hustru Anna född Nilsson. Gift med Augusta Andersson född 22 januari 1885. Barn: Hellner och Gunnar födda 1913, Albin född 1916, Hilding född 1918, Astrid född 1921. Ägaren huvudman och styrelsesuppleant i Frenninge Sparbank, suppleant i Mejeristyrelsen.”

Starrarp 5:1

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Ovanstående bild var införd i boken “Skånes Bebyggelse” del 1 i mitten av 1950-talet och visar hur gården såg ut vid detta tillfälle. Till bilden fanns följande text:

Postadress;              Vollsjö                                                                  Telefon:                    Hörby 42043

“Areal: 17,5 hektar åker, mulljord på ler- och grusbotten. Tax.-v. 70000. Djur 10 kor, 8 ungdjur, 50 svin, 2 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1925, tegel under hårt tak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1850-talet, moderniserad 1945, cementblock under spåntak, svinhus från början av 1900-talet, loge ombyggd omkring 1945, timmer under eternittak, traktorgarage, traktordrift. Nuvarande ägare inköpte gården 1954 av Hellner Johanssons sterbhus. Ägare: Hemmansägare Ove Bertil Oscarsson, född 30 september 1928, son till Oscar Jönsson och Hulda född Evaldsson, gift med Ingegerd född Hansson 9 oktober 1930, dotter till Emil Hansson och Inez född Brandt. Barn: Ingemar född 26 december 1953, Sigun född 6 juni 1956.”

Källa: kartbild.com

Här till höger på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Starrarp 5:4 på området som har nummer 29 och på den ekonomiska kartan från 1975 här under har fastigheten redan sammanslagits med andra fastigheter och fått beteckningen 21:1.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger en satellitbild över den aktuella fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 december 1954 - Bertil Oscarsson och Ingegärd Oscarsson köp
4 augusti 1954 - 2 december 1954 Dödsbodelägarna efter Johan Hellner Johansson (bouppteckning)
15 februari 1948 - 4 augusti 1954 Johan Hellner Johansson (köp)
16 december 1909 - 15 februari 1948 Johannes Johansson och Augusta Andersson (köp)
18 april 1889 - 16 december 1909 Johan Olsson och Anna Nilsdotter (köp)
30 december 1875 - 18 april 1889 Johannes Sjöberg och Hanna Christiansdotter. (fastebrev 30 december 1875)

Bilder