Välj en sida

Hårderup 13:1 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 241
Aktuell period 1943 -
Areal 1,5734 hektar
Ursprung Hårderup 1:2, 1:14, 1:15 och 4:4

Beskrivning

Källa: hitta.se

Grunden till fastigheten Hårderup 13:1 skedde vid det laga skifte som genomfördes 1832. De tre delar som senare bildar fastigheten Hårderup 13:1 är på nedanstående karta markerade med Ac, Aa och Db. I samband med skiftet delades arealen upp mellan tre fastigheter Hårderup 1;2, 1:4 och 4:4. Fastigheten var delad fram till den 11 juni 1941 då Jöns Andersson köpte samtliga tre lotter och genomförde en sammanslagning officiellt 1943 genom en lantmäteriförrättning. Fastigheten Hårderup 13:1 bildades 1943 genom en sammanläggning av avstyckade område om 0,6060 hektar av Hårderup 1:2, avstyckat område om 0,2160 har av Hårderup 1:14 och 1:15 samt avstyckat område om 0,6860 har av Hårderup 4:4.

Källa: Lantmäteriet

 

Jöns Andersson köpte de olika delarna av fastigheten utav:

Område Hårderup 1:2 (Aa) utav Oscar Nilsson samt Selma                           och Ernst Larsson.
Område Hårderup 1:4 (Ac) som numera benämns Hårderup                          1:14 och 1:15, utav Ola och Ida Sörensson
samt Victor och Anna Nilsson.
Område Hårderup 4:4 (Db) utav Karl Nilsson.

 

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden till höger är från sammanslagningen av fastigheterna 1943.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten med nummer 6 och det syns svaga streck som visar att fastigheten från början bestod av tre delar. Här under ses den ekonomiska kartan från 1975 och där fastigheten visas med sin rätta beteckning 13:1

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en satellitbild på den aktuell fastigheten Hårderup 13:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 november 1945 - 24 november 1946 Anders Johansson och Nelly Edith Nilsson (auktion)
11 juni 1941 - 24 november 1945 Jöns Andersson och Anna Tufvesson (köp)

Övrigt

Loods

Starrarpsvägen 241
Hårderup 13:1

Ägare                                           År                       Kommentar
Jöns skräddare
Sigrid Andersson                                                    Sigrid var ensamstående
Huset var sterbhus eller ägdes av Sigrids bror Hasse
Hans och Kerstin Lood             1991-                    Hans anställd på Peab

Vid västra gränsen på Hårderup 13:1 har legat ett hus på egen tomt, som numera är rivet.
Jöns Skräddare har bott här. Han var far till Herman Jönsson, som bodde på Vallarum 9:75. Hermans hustru Emelia var syster till Olga Ekelund, Starrarp 7:10. Båda från Bjälkhult.
Sigrid bodde där i många år. Hon hade alltid fest för hela släkten pingstdagen varje år. Sigrid var syster till Hasse, Hans Andersson, Vallarum 15.
Källa: Starrarpsgruppen

 

Bilder