Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Skumparpsvägen 103-45
Aktuell period 1832 - 1965
Areal 1/16 mantal
Ursprung Hårderup nr 4
Nya nummer Hårderup 25:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832. På kartan som Lantmäteriet upprättade i samband med det laga skiftet så ses fastigheten på kartan till vänster där den är utmärkt med “Db”. Till fastigheten hörde även ett område i Hårderupshult som man delade med Hårderup 2:4 och som ses på kartan här nedanför.

I besiktningen som skedde 1831 inför det laga skiftet skrevs om Anders Larssons fastighet att den bestod av uthus med 16 väggerum i gott stånd med port. Ingenting om var familjen bodde.

                                                                                                                             Källa: Lantmäteriet

Hårderup 4:4

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Till höger en bild från mitten av 1950-talet som var införd i boken “Skånes bebyggelse”. I boken fanns även följande text om fastigheten:

Postadress:     Vollsjö

” Areal: 5,5 hektar, varav 5 hektar åker, 0,5 hektar betesmark, mulljord på grusbotten. Tax.-v. 10200. Djur: 1 häst, 4 kor, 24 svin, 50 höns. Mangårdsbyggnad från 1835, moderniserad 1944, tegel och timmer under hårt tak, loge från 1900, timmer under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1927 och övertogs av nuvarande ägaren efter modern 1932. På ägorna har påträffats en pilspets. Ägare: Hemmansägare Carl Nilsson, född 14 april 1904, son till Nils Persson och Ingrid, född Persson, gift med Gerda, född Jönsson 17 december 1909, dotter till Jöns och Maria Nilsson. Barn: Ninni född 14 oktober 1932, Nanna född 17 december 1937, Stig 14 december 1940.”

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 4:4 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till vänster markerad med nummer 29. Här är fortfarande inte avstyckningen gjord.

 

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ingår Hårderup 4:4 i 18:20. Här ses även avstyckningen som gjordes 1965 och som fick beteckningen 4:27.

4:22 avstyckad om 2,4930 har av Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter den 4 april 1900 till Bengt Andersson som låg i norra delen av fastigheten 4:4.

 

 

 

 

1944 skedde en jordbruksinventering där lantbrukaren svarade på uppgifter om fastigheten Hårderup 4:4 ägdes av Carl Hugo Nilsson som skrev följande om Hårderup 4:4. Fastigheten omfattade totalt 6,2 hektar varav 5,5 hektar åkermark. All åkermark var täckdikad med tegelrör men man hade ingen gödselstad eller urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. Vatten och avlopp var installerat i boningshuset samt man hade vatten
indraget i stallarna. Elektricitet var installerat för belysning.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
20 juli 1937 - Carl Hugo Paulus Nilsson (köp)
10 december 1929 – 20 juli 1937 Nils Persson och Ingrid Johanna Persson (köp)
4 april 1900 – 10 december 1929 Bengt Andersson (Hårderup nr 4) (köp)
7 november 1887 - 4 april 1900 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (köp)
22 oktober 1880 - 7 november 1887 Dödsbodelägarna efter Elna Nilsdotter (bouppteckning)
11 maj 1867 - 22 oktober 1880 Jöns Nilsson och Elna Nilsdotter och Ingar Mårtensdotter (fastebrev den 11 maj 1867)
1850 - 11 maj 1867 Nils Bengtsson och Ingar Svensdotter / Hanna Persdotter
1847 - 1849
1843 - 1846 Anders Larssons änka Ingar Olsdotter Bouppteckning
före 1832 - 1842 Anders Larsson och Ingar Olsdotter

Bilder