Fränninge 27:35 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastighet om 11/100 mantal bildad genom sammanläggning av fastigheterna Fränninge 27:22, Fränninge 27:24 och Fränninge 27:29 och Fränninge 27:31 1960.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 november 1958 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp av 27:22, 27:24 och 27:31)
22 mars 1945 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp av 27:29)

Bilder