Fränninge 67:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildad 1967 genom sammanläggning av Fränninge 27:35 om 11/100 mantal samt av Vallarum 9:22 om 7/256 mantal. Fastigheten överförd till Fränninge 27:37.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 maj 1969 - Lars-Göran Olsson och Ingrid Helena Olsson (köp)
8 september 1966 - 9 maj 1969 Hugo Olsson och Erna Olsson (Vallarum 9:22)
22 mars 1945 -9 maj 1969 Hugo Olsson och Erna Olsson (köper 27:35)

Bilder