Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 199
Aktuell period 1877 - 1966
Areal 7/256 mantal
Ursprung Vallarum 9:16 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 67:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Två år senare, 1877, sker en ny hemmansklyvning då fastigheten Vallarum 9:16 delas i två nya delar enligt följande:

A        9:22        7/256 mantal        äges av Per Nilsson
B        9:23       5/1024 mantal       äges av Anders Nilsson

 

 

 

Vallarum 9:22

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger visar hur gården såg ut i mitten av 1940-talet då bilden var med i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vollsjö

“Areal totalt 9,9 hektar åker. Tax.-v. 13900. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd på 1890-talet. Stall uppfört 1915, loge 1913. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten 1925 genom köp från H Borg. Till densamma har hört gården Vallarum 9, Hårderupshult, vilken från 1937 till 1944 innehades av Ernst Alvar Nilsson. Denne lät sistnämnda år försälja densamma till Karl Rundgren och inköpte samma år den här beskriva egendomen med tillträde 14 mars. Ägare: Ernst Alvar Nilsson, född 1 maj 1910. Son till Per Emil Nilsson (född 12 februari 1886, son till Nils Persson och hans hustru Johanna född Persson) och hans hustru Augusta Tuvesson (född 6 november 1889). Gift 1937 med Inga Persson född 10 april 1913. Barn: Evi Irene född 1937, Margit Elsa född 1938, Arne Bertil född 1940.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i det område som har nummer 55.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
8 september 1966 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
15 mars 1944 - 8 september 1966 Ernst Alvar Nilsson och Inga Elida Nilsson, född Persson (köp)
14 mars 1925 - 15 mars 1944 Per Emil Nilsson och Augusta Nilsson född Tufvesson (köp)
3 september 1918 - 14 mars 1925 Anders Borg och Anna Borg (köp)
4 juni 1898 - 3 september 1918 Jöns Andersson och Elna Olsdotter (köp)
28 januari 1897 - 4 juni 1898 Hanna Olsdotter (änka efter maken Anders Andersson) (bouppteckning, testamente)
5 april 1879 - 28 januari 1897 Anders Andersson och Hanna Olsdotter (köp)
1 april 1876 - 5 april 1879 Pehr Nilsson och Anna Persdotter (köp)
- 1 april 1876 Jöns Persson (Vallarum) (fastebrev)

Bilder