Välj en sida

Vallarum 9:16 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 199
Aktuell period 1874 - 1877
Areal 33/81024 mantal
Ursprung Vallarum 9:3
Nya nummer Vallarum 9:22 och 9:23

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

1874 sker en hemmansklyvning av fastigheten Vallarum 9:3 och det bildas fyra nya fastigheter enligt följande fördelning:

A      9:16     33/1024 mantal     äges av Per Nilsson
B      9:17         1/384 mantal     äges av Per Palmqvist
C      9:18         1/192 mantal     äges av P Palm
D      9:19       5/3072 mantal     äges av Jöns Persson

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

Ett år senare, 1875, sker en ny hemmansklyvning då fastigheten Vallarum 9:16 delas i två nya delar enligt följande:

A       9:22      7/256 mantal      äges av Per Nilsson
B       9:23    5/1024 mantal      äges av Anders Nilsson

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastighetsklyvningen 1877 av fastigheten Vallarum 9:16 delas upp i två delar och på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses de två delarna i områden 55 och 57. Nedan ses ett flygfoto från 1975 av fastigheten och där man tydligt ser de två fastigheterna.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1875 - Pehr Nilsson och Anna Persdotter

Bilder