Fränninge 27:24 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1921 - 1960
Areal 3,4910 hektar
Ursprung Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:35 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 3,4910 hektar avstyckad från Fränninge 27:4, med första lagfart 1921.

Nedan ses en del av köpebrevet när lantbrukaren Johan Friberg köpte ett avstyckat jordområde utav O H Flygare. Till vänster är kartan över avstyckningen.

                                                                                      Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 november 1958 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
14 oktober 1951 - 4 november 1958 August Svensson (änkeman efter Amanda Svensson) (skifteshandling)
15 oktober 1934 - 14 oktober 1951 August Svensson och Amanda Elida Jönsson (köp)
15 oktober 1934 - 15 oktober 1934 Sture Nilsson (Fränninge 27:22) (köp)
3 juni 1932 - 15 oktober 1934 Karolina Jönsson (auktion)
20 augusti 1929 - 3 juni 1932 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (auktion)
28 november 1923 - 20 augusti 1929 Johan Nilsson och Ester Nilsson, född Persson (auktion)
28 november 1923 - 28 november 1923 Borgenärerna i Johan Alfred Fribergs konkursbo
18 januari 1920 - 28 november 1923 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (köp)
- 18 januari 1920 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (köp)

Bilder