Fränninge 27:22 Eklunda (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1920 - 1960
Areal 5,4910 hektar
Ursprung Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:35 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 5,4910 hektar avstyckat från Fränninge 27:4 med första lagfart 1920. Fastigheten efter sammanläggning överförd till Fränninge 27:35.

Till höger ses köpebrevet när lantbrukaren Johan Friberg i Hårderup köper en avstyckning från O H Flygare 1919. Nedan ses kartan över avstyckningen.

                                                                                                       Källa: Lantmäteriet

Fränninge 27:22

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden visar hur gården till denna fastighet såg ut i mitten av 1940-talet då bilden fanns med i boken “Svenska gods och gårdar”. Till bilden fanns följande text:

Postadress:             Vollsjö

“Areal totalt 15 hektar, därav 9 hektar åker, 6 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 10 000. Jordart: Svartmylla på grusbotten. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader uppförda 1920. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 15 gödsvin, 1 får, 35 höns, 2 kalkoner. Gården till släkten 1935 genom köp från Sture Nilsson. Nuvarande ägaren har förbättrat jordbruket, som vid tillträdet endast kunde föda 1 häst och 3 kor. Ägare är August Svensson född 7 januari 1891. Son till Sven Mårtensson och hans hustru Elna född Mårtensson. Gift med Amanda Jönsson född 1895. Barn: Gunnar född 1914, Thea född 1915, Olof född 1917, Ture född 1919, Anna född 1921, Elsa född 1925, Lennart född 1928, Inga född 1931, Kurt född 1933, Maj-Britt född 1936, Ingvar född 1938. Ägaren medlem av mejeri- och slakteriföreningarna, samt R. L. F.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 november 1958 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
14 oktober 1951 - 4 november 1958 August Svensson (änkeman efter Amanda Svensson) (skifteshandling)
15 oktober 1934 - 14 oktober 1951 August Svensson och Amanda Elida Jönsson (köp)
15 oktober 1934 - 15 oktober 1934 Sture Nilsson (Fränninge 27:22) (köp)
3 juni 1932 - 15 oktober 1934 Karolina Jönsson (auktion)
20 augusti 1929 - 3 juni 1932 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (auktion)
28 november 1923 - 20 augusti 1929 Johan Nilsson och Ester Nilsson, född Persson (auktion)
28 november 1923 - 28 november 1923 Borgenärerna i Johan Alfred Fribergs konkursbo
2 december 1919 - 28 november 1923 Johan Alfred Friberg och Emilia Johansson Sandberg (köp)
- 2 december 1919 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (köp)

Bilder