Fränninge 27:29 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1924 - 1960
Areal 79/800 mantal
Ursprung Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Fränninge 27:35 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas 1924 vid en ägostyckning utav Fränninge 27:4.

a    väg
b    väg
c     väg
d     Fränninge 27:22      lägenhet              äges av Johan Nilsson
e     Fränninge 27:23      lägenhet              äges av Johan Nilsson
f      Fränninge 27:24      lägenhet              äges av Johan Nilsson
A     Fränninge 27:29      79/800 mantal     äges av Patron O H Flygare
B     Fränninge 27:30      12/800 mantal     äges av Patron O H Flygare
C     Fränninge 27:31         9/800 mantal     äges av Patron O H Flygare

Fränninge 27:29, Ryssgård

Källa: Svenska Gods och Gårdar, ca 1944

Bilden tillsammans med följande text fanns införd i boken Svenska gods och gårdar som utkom 1944.

Fränninge Ryssgård 27

Postadress: Vollsjö

Areal totalt 27 hektar, därav 23 hektar åker och 4 hektar äng. Tax.-v. 23 500. Jordart: Svartmylla på lerblandad botten. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1937 efter brand. Ekonomibyggnader uppförda 1937. 3 hästar, 2 unghästar, 11 kor, 6 ungdjur, 4 modersuggor, 40 gödsvin, 4 moderfår, 65 – 75 höns. Gården till släkten 1941. Nuvarande ägaren övertog den 1943 efter sin broder Artur Olsson, som köpt den efter Hilma Andersson. Ägare är Hugo Ohlsson, född 22 april 1910. Son till Per Olsson och hans hustru Betty, född Olsson. Gift 1935 med Erna Nilsson, född 17 maj 1916. Barn: Marianne född 1935, Lars Göran, född 1939, Kerstin, född 1943. Ägaren medlem av R. L. F., mejeri-, slakteri- och lokalföreningen.

Fränninge 27:29

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden här intill är från 1950-talet och visar hur gården till denna fastighets såg ut. Den var med i boken “Skånes bebyggelse” och då tillsammans med följande text:

Postadress: Vollsjö
Telefon: Sjöbo 32074

“Areal 21 hektar, varav 16,5 hektar åker och 4,5 hektar betesmark, mulljord på grusbotten. Tax.-v. 39 500. Djur: 10 kor, 9 ungdjur, 25 – 30 svin, 4 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad 2 våningar från 1937, timmer under hårt tak, 4 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1937, sten under tegeltak. Traktordrift. Gården i släktens ägo sedan 1940 och övertogs av nuvarande ägaren efter brodern Artur Olsson 1943. Ägare är hemmansägare Hugo Olsson, född 22 april 1910, son till Per Olsson och Betty Olsson, gift med Erna, född Nilsson 17 maj 1916, dotter till Anton Nilsson och Hilda, född Lindgren. Barn: Marianne född 21 september 1935, Lars född 15 maj 1939, Kerstin född 31 oktober 1943.”

Fastigheten överförd 1960 till Fränninge 27:35.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 mars 1945 - Hugo Olsson och Erna Olsson (köp)
2 april 1941 - 22 mars 1945 Artur Olsson (Fränninge 27:29) (köp)
13 april 1936 - 2 april 1941 Karl Andersson och Hilma Andersson (köp)
27 december 1930 - 13 april 1936 Per Nilsson Edstrand och Hilda Edstrand, född Holmberg (köp)
29 augusti 1918 - 27 december 1930 O H Flygare och Anna Flygare (Fränninge 27:4) (köp)

Bilder