Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 135
Aktuell period 1820 - 1909
Areal 1/32 mantal
Ursprung Starrarp Ora 1:1
Nya nummer Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer) , Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet 1818 – 1821 och gällde fram till 1909.

Källa: Lantmäteriet

Denna fastighet är på kartan här till höger markerad med ett “A” och omfattar 1/32 mantal och ägare var Eric Heggelund.

 

 

 

Någon gång efter 1821 års enskifte och 1836 års husförhörslängd delas fastigheten i två lika delar å 1/64 mantal. Dels den västra delen som brukas av Håkan Lundgren och den östra delen som brukas av Christoffer Eriksson.

Källa: Lantmäteriet

Kartan till vänster är från när hemmansklyvningen fastställdes 1909 med följande fördelning av marken:

A        1:57          1/64 mantal              äges av Mårten Bengtsson
B        1:47          Lägenhet                  äges av Sven Nilsson
C        1:58          1:64 mantal              äges av Ola Trulsson

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 så ses fastigheten i den nordliga delen av Starrars Ora och där det har nummer 17 och det nordliga delen med nummer 15. Här nedanför ses den ekonomiska kartan från 1975 och där man ser resultatet av hemmansklyvningen 1909.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare östra delen av Starrarps Ora 1:2, senare 1:58
18 februari 1939 - Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson (bouppteckning)
1 juni 1835 - 18 februari 1839 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter. (bouppteckning)
6 maj 1909 - 1 juni 1935 Ola Trulsson och Anna Persson (köp)
26 november 1881 – 6 maj 1909 Anders Olsson (Starrarps Ora) (köp)
26 november 1881 - 26 november 1881 Dödsbodelägarna efter Christian Christoffersson (bouppteckning)
7 juni 1849 – 26 november 1881 Christian Christoffersson och Elna Olsdotter
ca 1835 - 7 juni 1849 Christoffer Eriksson och Mätta Christiansdotter
Ägare västra delen av Starrarps Ora 1:2, senare 1:57
3 april 1918 - 19 november 1919 Martin Jönsson och Ellen Jönsson (köp)
1 oktober 1917 - 3 april 1918 Karl Oskar Johansson och Anna Maria Johansson (köp)
24 april 1880 – 1 oktober 1917 Mårten Bengtsson och Hanna Larsson (köp)
22 april 1876 - 24 april 1880 John Mårtensson och Hanna Nilsdotter (köp)
14 juni 1853 - 22 april 1876 Ola Håkansson Lundgren och Elna Olsdotter (fastebrev den 14 juni 1853)
ca 1835 - 14 juni 1853 Håkan Lundgren och Anna Eriksdotter
Ägare hela Starrarps Ora 1:2
1818 – ca 1835 Erik Jönsson Heggelund och Margareta Christoffersdotter

Bilder