Starrarps Ora 1:58 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 139
Aktuell period 1881 - 1981
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:78

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

 

Starrarps Ora 1:58 bildades som fastighet vid en hemmansklyvning 1909 av fastigheten Starrarps Ora nr 1:2. Fastigheten är enbart mark utan någon bebyggelse vid tidpunkten för för hemmansklyvningen.

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarps Ora 1:58 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 i det östra området med nummer 15. Här nedanför ses den ekonomiska kartan från 1975 där fastigheten ses med sin beteckning 1:58.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1960 och som visar fastigheten Starrarps Ora 1:58.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 mars 1966 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
3 september 1942 - 18 mars 1966 Olof Persson och Hilma Persson (köp)
18 februari 1939 - 3 september 1942 Karl Gösta Wendel och Ruth Linnea Ingeborg Wendel, född Månsson (köp)
18 februari 1939 - 18 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Ola Trulsson (bouppteckning)
1 juni 1935 - 18 februari 1939 Dödsbodelägarna efter Anna Persdotter (bouppteckning)
6 maj 1909 – 1 juni 1935 Ola Trulsson och Anna Persson (köp)
26 november 1881 - 6 maj 1909 Anders Olsson och Hanna Olsdotter

Bilder