Starrarps Ora 1:78

Beskrivning

Fastigheten bildades 1980 genom en sammanslagning av fastigheterna Starrarps Ora 1:51, 1:52, 1:57, 1:58, 1:63 och 1:68.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 september 1965 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)

Bilder