Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarps Oreväg 135
Aktuell period 1853 -1981
Areal 1/64 mantal
Ursprung Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarps Ora 1:78

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheten Starrarps Ora 1:2 1909 och motsvarar den västra delen av
Starrarps Ora 1:2.

Källa: Lantmäteriet

 

Starrarps Ora hemmansklyvning 1909
Källa: Lantmäteriet

Fotograf okänd

Bilden här till höger visar hur den nuvarande fastigheten ser ut.

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten i området som har nummer 17. Här nedanför ses den ekonomiska kartan från 1975 där fastigheten ses med sin beteckning 1:57.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ett flygfoto från 1960 över fastigheten.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
18 mars 1966 - Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
29 augusti 1921 - 18 mars 1966 Olof Persson och Hilma Persson (köp)
19 november 1919 - 29 augusti 1921 Mårten Svensson och Ida Nilsson (köp)
3 april 1918 - 19 november 1919 Martin Jönsson och Ellen Jönsson (köp)
1 oktober 1917 - 3 april 1918 Karl Oskar Johansson och Anna Maria Johansson (köp)
24 april 1880 – 1 oktober 1917 Mårten Bengtsson och Hanna Larsson (köp)
22 april 1876 - 24 april 1880 John Mårtensson och Hanna Nilsdotter (köp)
14 juni 1853 - 22 april 1876 Ola Håkansson Lundgren och Elna Olsdotter (fastebrev)

Bilder