Välj en sida

Starrarps Ora 1:47 Stavas Hus (aktuellt nummer)

Adress Starrarps Oreväg 134
Aktuell period 1872 -
Areal 0,0846 hektar
Ursprung Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

 

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en avsöndring 1872 när dåvarande ägarna Ola Håkansson och hans hustru Elna Olsdotter säljer av ett område till Åbon Per Månsson på Frenninge nr 22 mot
en köpesumma på tvåhundratrettio riksdaler riksmynt. Köpebrevet är undertecknat den 8 juni 1872.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 1:47 och här nedanför ses ett flygfoto från 1960 som visar fastigheten med omnejd.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 maj 1982 - Bo Thure Kennet Fröjd
28 oktober 1961 - 28 maj 1982 Nils Svensson..
25 juli 1959 - 28 oktober 1961 Yngve Mattsson och Ingegärd Olsson
23 juli 1955 - 25 juli 1959 Dödsbodelägarna efter Nils Johansson. (bouppteckning)
17 november 1938 - 23 juli 1955 Nils Johansson och Anna Johansson, född Månsson (köp)
15 oktober 1926 - 17 november 1938 Gustava Nilsson (bouppteckning och testamente)
10 augusti 1901 - 15 oktober 1926 Sven Nilsson och Gustava Johansson (köp)
29 januari 1897 - 10 augusti 1901 Jöns Olsson (köp)
4 oktober 1891 - 29 januari 1897 Anders Eriksson och Anna Persson (köp)
1 oktober 1887 - 4 oktober 1891 Anders Sjögren och Elna Hansdotter (köp)
18 juni 1887 - 1 oktober 1887 Johannes Andersson (köp)
24 februari 1880 - 18 juni 1887 Anders Sjögren och Elna Hansdotter (köp)
24 februari 1880 - 24 februari 1880 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson. (bouppteckning)
24 oktober 1874 - 24 februari 1880 Per Nilsson och Elna Svensdotter (köp)
15 juli 1874 - 24 oktober 1874 Per Månsson och Anna Olsdotter
???? – 15 juli 1874 Ola Håkansson Lundgren och Elna Olsdotter

Bilder