Starrarp 1:2 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

                                                                                                                                           Källa: Lantmäteriet

Ovanstående karta visar utsträckningen av markerna till Starrarp 1:2, och det är markerat med bokstäverna Aa. I samband med det laga skiftet 1836 görs även en hemmansklyvning och fastigheten delas upp i fem delar. Arvingarna erhåller fastigheten med utflyttningsskyldighet. De nya fastigheterna är fördelade enligt följande:

Ag         Starrarp 1:8                  Jöns Gresson                                                                                                                                                                                            Ah         Starrarp 1:9                  Per Swärd                                                                                                                                                                                                  Ai          Starrarp 1:10                Mårten Anderson                                                                                                                                                                                    Ak         Starrarp 1:11                Monte Bollas och Hannas                                                                                                                                                                          Al          Starrarp 1:12                Nils Andersson

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger har området som tillhörde Starrarp 1:2 markerat med nummer 6.

Källa: Lantmäteriet

På den ekonomiska kartan från 1973 här till vänster finns fortfarande de fastighetsbeteckningar som den fick i samband med hemmansklyvningen 1836.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1829 - 1836 Dödsbodelägarna efter Anders Åkesson (bouppteckning)
- 1829 Anders Åkesson och Elna Mårtensdotter

Bilder