Välj en sida

Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 509-36
Aktuell period 1836 -
Areal 1/72 mantal
Ursprung Starrarp 1:2
Nya nummer Ingår numera i Starrarp 10:4

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1836 i samband med det laga skiftet fördelas Starrarp nr 1:2 om 1/16 mantal mellan Anders Åkassons arvingar enligt följande:
Ag       1:8         1/144 mantal       äges av Jöns Gresson
Ah       1:9         1/72 mantal         äges av Swärd
Ai        1:10       1/72 mantal         äges av Mårten Andersson
Ak       1:11       1/72 mantal         äges av Mante Bolla och Hanna
Al        1:12       1/72 mantal         äges av Nils Andersson

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 1:12 ingår i den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som en del av område nr 6. Område nr 6 är det område som bildades i samband med det laga skiftet 1836 bildade Starrarp 1:2. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningarna 1:12.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 september 1960 - Henning Olsson och Valborg Olsson
10 juni 1931 – 12 september 1960 Alfred Hjalmar Olsson och Emma Olsson, född Nilsson (köp)
25 maj 1929 - 10 juni 1931 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson (bouppteckning)
24 januari 1910 - 25 maj 1929 Anders Mårtensson (köp)
3 april 1908 - 24 januari 1910 Dödsbodelägarna efter Mårten Trulsson (bouppteckning)
20 november 1902 - 3 april 1908 Mårten Trulsson
27 februari 1840 - 20 november 1902 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter
1836 - Nils Andersson

Bilder