Starrarp 10:4 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 547
Aktuell period 1836 -
Areal 1/6 mantal
Ursprung Starrarp nr 10

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1836 utav  Starrarps marker. Fastighetens omfattning är 1/6 mantal och är ett skatterusthåll som äges av Truls Mårtensson som  har erhållit markerna med kvarboenderätt.

 

 

 

 

 

Tomt och byggnader har styckats av och fått beteckningen Starrarp 10:10

Starrarp 10:4

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Bilden till vänster fanns i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och hade följande text kopplad till bilden:

Postadress:           Vollsjö                                                                    Telefon:                 44 Bjälkhult

“Areal: Totalt 33 hektar, därav 30 hektar åker, 2 hektar skog, 1 hektar ängsmark. Tax.-v. 35800. Jordart: Svartmylla på sandbotten. Skogsbestånd: Lövskog. Mangårdsbyggnad uppförd 1850 av riksdagsman Mårten Trulsson. Ekonomibyggnader uppförda 1850. 4 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 10 ungdjur, 3 modersuggor, 60 gödsvin, 2 får, 60 höns. Gården kom till släkten 1931 genom köp från Mårten Trulssons änka Anna Mårtensson. Nuvarande ägaren har förbättrat byggnader och jordbruket. Ägare: Hjalmar Olsson född 2 augusti 1883. son till Ola Nilsson och hans hustru Marna född Andersson. Gift med Emma Nilsson född 30 juli 1885. Barn: Erik född 1914, Gunnar född 1918, Henning född 1920, Anton född 1922, Ingvar född 1927, Sture född 1930. Ägaren ledamot av skolstyrelsen, kristids- och taxeringsnämnden m m.”

Starrarp 10:4

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden till höger publicerades i boken “Skånes bebyggelse” del 1 som kom ut i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:              Vollsjö                                                                                                                                                  Telefon:                    Hörby 42044

“Areal: 33 hektar, varav 30 hektar åker, 2 hektar skog, 1 hektar ängsmark, mulljord på lerbotten. Tax.-v. 93500. Djur: 12 – 14 kor, 16 ungdjur, ca 60 svin, 4 modersuggor, 150 höns. Mangårdsbyggnad från 1850, moderniserad 1949, tegel under hårt tak, 7 rum, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1850, moderniserad 1935, cementblock och timmer under hårt tak, svinhus tillbyggt 1945. Gården i släktens ägo sedan 1931. Gården arrenderas av sonen Henning Olsson sedan 1950. Ägare: Hemmansägare Hjalmar Olsson. Arrendator: Henning Hjalmar Olsson född 14 maj 1920, son till Hjalmar Olsson och Emma född Nilsson, gift med Inga Hildur Wallmy född Nilsson 28 juni 1924. Barn: Åke Gordon född 15 oktober 1945, Stig Charles född 11 augusti 1950, Henny Inga-Lill född 24 maj 1957.”

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger ses fastigheten Starrarp 10:4 med sin rätta beteckning. Jämför man bilden från hitta.se med kartan från 1975 så framgår det att det skett en sammanslagning mellan Starrarp 10:4 och grannfastigheterna 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:12 under denna period. Här under på satellitbilden utav fastigheten ses fördelningen mellan åkermark och skogsmark på fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 september 1960 - Henning Olsson och Wallmy Olsson (köp)
10 juni 1931 - 12 september 1960 Alfred Hjalmar Olsson och Emma Olsson, född Nilsson (köp)
25 maj 1929 - 10 juni 1931 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson (bouppteckning)
24 januari 1910 - 25 maj 1929 Anders Mårtensson och Anna Mårtensson, född Carlsson (köp)
3 april 1908 - 24 januari 1910 Dödsbodelägarna efter Mårten Trulsson (bouppteckning)
20 november 1902 - 3 april 1908 Dödsbodelägarna efter Else Nilsdotter (bouppteckning)
17 november 1849 - 20 november 1902 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter (bouppteckning)
3 juli 1840 - 17 november 1849 Dödsbodelägarna efter Truls Mårtensson (bouppteckning)
25 februari 1814 - 3 juli 1840 Truls Mårtensson och Hanna Månsdotter (skattebrev 25 februari 1814)

Övrigt

Bilder