Välj en sida

Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 509-20
Aktuell period 1836 - 1996
Areal 1/72 mantal
Ursprung Starrarp 1:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 10:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheten Starrarp 1:2 1836.

1836 i samband med det laga skiftet fördelas Starrarp nr 1:2 om 1/16 mantal mellan Anders Åkassons arvingar enligt följande:
Ag        1:8       1/144 mantal        äges av Jöns Gresson
Ah        1:9       1/72 mantal          äges av Swärd
Ai         1:10      1/72 mantal         äges av Mårten Andersson
Ak        1:11      1/72 mantal         äges av Mante Bolla och Hanna
Al         1:12      1/72 mantal         äges av Nils Andersson

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 1:9 ingår i den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som en del av område nr 6. Område nr 6 är det område som bildades i samband med det laga skiftet 1836 bildade Starrarp 1:2. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningarna 1:9.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 september 1960 - Henning Olsson och Valborg Olsson
10 juni 1931 - 12 september 1960 Alfred Hjalmar Olsson och Emma Olsson, född Nilsson (köp)
25 maj 1929 - 10 juni 1931 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson (bouppteckning)
3 april 1908 - 24 januari 1910 Dödsbodelägarna efter Mårten Trulsson (bouppteckning)
24 januari 1910 - 25 maj 1929 Anders Mårtensson (köp)
20 november 1902 - 3 april 1908 Mårten Trulsson
6 juni 1838 - 20 november 1902 Mårten Trulsson och Else Nilsdotter (köp)
1836 - 6 juni 1838 Per Swärd och Kerstina Andersdotter

Bilder