Vallarum 8:4 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 302
Aktuell period 1834 - 1863
Areal 3/16 mantal
Ursprung Vallarum 8:1
Nya nummer Vallarum 8:16 (aktuellt nummer) , Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) , Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav markerna till Vallarum. Vallarum 8:4 är på kartan markerat med ett “Hc” och var till storlek 3/16 mantal och var ett skatterusthåll. Fastigheten ägdes utav nämndemannen Mårten Olsson som bekom ägorna med kvarboenderätt.

                                                                                                                                      Källa: Lantmäteriet           Källa: Lantmäteriet

Kartorna ovanför till höger visar Vallarum nr 8 utmarker som ägdes gemensamt av de fem fastigheterna som tillhörde Vallarum nr 8 vid det laga skiftet.

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en delning av utmarkerna till fastigheterna Vallarum 8:2 t o m 8:6 3/8 mantal

A          8:4        3/16 mantal           äges av Pehr Mårtensson
B          8:5        3/56 mantal           äges av Måns Mårtensson
C          8:34      3/56 mantal           äges av Lars Sallberg
D          8:3        3/16 mantal           äges av Bengt Erlandsson
E          8:35     3/112 mantal          äges av Mårten Månsson

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

Fastigheterna Vallarum 8:16, 8:17 och 8:18 bildades 1863 vid en hemmansklyvning av Vallarum 8:4. Efter klyvningen fördelades markerna enligt följande:

A        8:16         13/96 mantal        äges av Lars Andersson
B        8:17           1/64 mantal        äges av Nils Bengtsson
C       8:18            1/64 mantal        äges av Nils Nilsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Vallarum 8:4 som områdena 35, 36 och 37. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten efter hemmansklyvningen 1863.

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1836 - 1848 Ola Mårtensson och Anna Jönsdotter
1834 - Mårten Olsson och Elna Nilsdotter

Bilder