Vallarum 8:16 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 302
Aktuell period 1863 -
Areal 13/96 mantal, 30,0682 hektar
Ursprung Vallarum 8:4 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 8:16 bildades 1863 vid en hemmansklyvning av Vallarum 8:4. Efter klyvningen fördelades markerna enligt följande:

A        8:16     13/96 mantal       äges av Lars Andersson
B        8:17       1/64 mantal       äges av Nils Bengtsson
C       8:18        1/64 mantal       äges av Nils Nilsson

 

 

 

 

Vallarum 8:16

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden som var införd i boken “Svenska gods och gårdar” är från mitten av 1940-talet när boken kom ut. Tillsammans med bilden fanns följande text:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 29,9 hektar, därav 23 hektar åker, 5,9 hektar betesmark, 1 hektar äng. Tax.-v. 35000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Byggnaderna uppförda 1855 efter brand. Loge och stall ombyggda 1934. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 10 ungdjur, 1- 2 modersuggor, 30 gödsvin, 2 får samt höns. Gården till släkten 1881. Nuvarande ägare övertog gården 1908 efter sin fader, som övertagit den efter Per Svensson. Egendomen är bebyggd av Lars Andersson. Ägare: Gustav Adolf Persson född 6 november 1883. Son till Per Olsson och Hans hustru Agda Jönsdotter. Gift med Johanna Olsson född 6 november 1888. Barn Assar Gustavsson. Ägaren nämndeman och blockledare. Medlem av mejeriföreningen. Har förut innehaft flera kommunala uppdrag.”

Vallarum 8:16

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

10 år senare, i mitten av 1950-talet fanns bilden till höger med i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                          Telefon:              Sjöbo 32007

“Areal totalt 30 hektar, varav 23 hektar åker, 7 hektar betesmark, mulljord på lerjord. Tax.-v. 68200. Djur: 1 häst, 12 kor, 12 ungdjur, 40 svin, 2 modersuggor. Mangårdsbyggnad från 1855, tegel under eternittak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel och sten under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1951 av Gustav Persson. Ägare: Hemmansägare Oskar Persson född 19 november 1905, son till Ture Persson och Tilda, född Svensson, gift med Elvira, född Nilsson 4 februari 1903. Barn: Ebba född 1930, Tora född 1933, Bengt född 1935, Ingrid född 1942.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i område med nummer 35 och på den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med sin beteckning Vallarum 8:16

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 januari 1868 - 1 april 1880 Per Svensson och Else Håkansdotter (fastebrev)
1 april 1880 - 19 september 1884 Per Olsson och Agda Jönsdotter och Elna Andersson (köp)
19 september 1884 - 1 juni 1907 Dödsbodelägarna efter Agda Jönsson (maka till Per Olsson) (bouppteckning)
1 juni 1907 - 5 april 1951 Gustav Adolf Persson och Johanna Olsson (köp)
5 april 1951 - 10 november 1962 Oscar Persson och Elvira Persson (köp)
10 november 1962 - 8 juni 1971 Nils Egon Alm och Greta Annie Viktoria Alm, född Persson (köp)
8 juni 1971 - John-Erik Ottosson
Ingegerd Ottosson

Bilder