Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen 114
Aktuell period 1863 - 1975
Areal 1/64 mantal
Ursprung Vallarum 8:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:44 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 8:16 bildades 1863 vid en hemmansklyvning av Vallarum 8:4. Efter klyvningen fördelades markerna enligt följande:

A        8:16       13/96 mantal         äges av Lars Andersson
B        8:17         1/64 mantal         äges av Nils Bengtsson
C        8:18         1/64 mantal         äges av Nils Nilsson

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger i området med nummer 37 och på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning som den fick i samband med hemmansklyvningen 1863, Vallarum 8:18.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 april 1972 - Leif Jeppsson
16 mars 1966 - 5 april 1972 Agne Jönsson och Brita Jönsson
21 oktober 1965 - 16 mars 1966 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket)
26 augusti 1936 - 21 oktober 1965 Albert Valentin Nilsson och Emmy Valborg Nilsson, född Söderlin (köp)
3 maj 1904 - 26 augusti 1936 Nils Andersson och Maria Andersson, född Håkansson (köp)
18 november 1889 - 3 maj 1904 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson
17 april 1882 - 18 november 1889 Nils Nilsson (make till Anna Andersson)
3 september 1868 - 17 april 1882 Nils Nilsson och Karna Olsdotter (fastebrev)

Bilder