Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer)

Adress Stavskogsvägen 113-15
Aktuell period 1863 - 1975
Areal 1/64 mantal
Ursprung Vallarum 8:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:44 (avregistrerat nummer) , Vallarum 31:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Vallarum 8:16 bildades 1863 vid en hemmansklyvning av Vallarum 8:4. Efter klyvningen fördelades markerna enligt följande:

A       8:16       13/96 mantal        äges av Lars Andersson
B       8:17         1/64 mantal        äges av Nils Bengtsson
C       8:18         1/64 mantal        äges av Nils Nilsson

 

 

 

 

 

Fastigheten är delad i två delar:
Vallarum 8:17 A           om 29/2048 mantal och som senare blir Vallarum 8:44
Vallarum 8:17 B            om 3/2048 mantal och som senare ingår i Vallarum 31:1

 

Vallarum 8:17

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är från mitten av 1940-talet då den fanns med i boken “Svenska gods och gårdar” och då tillsammans med följande text:

Postadress:      Vallarum

“Areal totalt 14,6 hektar, därav 10 hektar åker, 2 hektar skog, 2,6 hektar betesmark. Tax.-v. 10700. Jordart: Grusmylla på grus- och lerbotten. Skogsbestånd: Bokskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1893. Stall uppförd 1893, loge 1918. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ungdjur, 2 modersugor, 20 gödsvin, 2 får, 50 höns, 2 gäss. Nötkreatursbesättningen reakt.-fri. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1936 genom köp från Nils Andersson som köpt den 1904. Ägare: Valentin Nilsson född 14 februari 1914. Son till Nils Persson och hans hustru Johanna Mårtensson. Gift med Emmy Söderlin född 25 mars 1914. Barn: Signe född 1936, Ingvar född 1937.”

 

Vallarum 8:17

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

I mitten av 1950-talet utkom boken “Skånes bebyggelse” som innehöll bland annat denna bild av gården. Bildtexten lyder som följer:

Postadress:       Vollsjö                                                                                 Telefon:            Sjöbo 32013

“Areal 21 hektar, varav 17 hektar åker, 2,5 hektar skog, ler- och grusmylla på ler- och grusbotten. Tax.-v. 71500. Djur: 1 häst, 7 kor, 10 ungdjur, 40 svin, 150 höns. Mangårdsbyggnad från omkring 1893, moderniserad 1947, lersten med sidiplattor under eternittak, 2 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1955, tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1936 utav Nils Andersson. Ägare: Hemmansägare Albert Valentin Nilsson född 14 februari 1914, son till Nils Persson och Johanna född Mårtensson, gift med Emmy född Söderlin 25 mars 1914, dotter till Albert Söderlin och Selma född Andersson. Barn: Signe född 1936, Ingvar född 1937, Kjell-Ove född 1950.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten som område nr 36 där man ser hur fördelningen mellan 8:17 A och 8:17 B. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 8:17.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
5 april 1972 - Leif Jeppsson (köper 8:17 B)
26 augusti 1936 - 5 april 1972 Albert Valentin Nilsson och Emmy Valborg Nilsson, född Söderlin (köp av 8:17 B)
3 maj 1904 - 26 augusti 1936 Nils Andersson och Maria Andersson, född Håkansson (Köp av 8:17 B)
18 november 1889 - 3 maj 1904 Nils Nilsson och Anna Nilsson/Anna Andersson samt Nils Olsson (äger 8:17 B)
17 april 1882 - 18 november 1889 Nils Nilsson (make till Anna Andersson) (äger 8:17 B)
3 september 1868 - 17 april 1882 Nils Nilsson och Karna Olsdotter (köp av 8:17 B)
5 april 1972 - Leif Jeppsson (köp av 8:17 A)
2 februari 1955 - 5 april 1972 Albert Valentin Nilsson och Emmy Valborg Nilsson, född Söderlin (köp av 8:17 A)
1 november 1949 - 2 februari 1955 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp av 8:17 A)
14 mars 1949 - 1 november 1949 Bror Fabian Bengtsson och Rut Elvira Bengtsson, född Persson (köp av 8:17 A)
24 juli 1947 - 14 mars 1949 Nils Andersson och Hanna Andersson, född Klemmedsson (auktion av 8:17 A)
20 mars 1947 - 24 juli 1947 Knut Algot Olsson och Ella Magnhild Olsson, född Nilsson (köp av 8:17 A)
11 december 1920 - 20 mars 1947 Nils Andersson och Hanna Andersson, född Klemmedsson (auktion av 8:17 A)
12 januari 1920 - 11 december 1920 Johan Olsson och Kristina Olsson, född Andersson (köp av 8:17 A)
26 oktober 1912 - 12 januari 1920 Gustaf Robert Johansson och Christina Nilsson (köp av 8:17 A)
12 februari 1908 - 26 oktober 1912 Nils Bengtsson (änkeman efter Kjersti Nilsdotter) (bouppteckning för 8:17 A)
15 maj 1866 - 12 februari 1908 Nils Bengtsson och Kjersti Nilsdotter (fastebrev)

Bilder