Vallarum 7:6 avregistrerat nummer

Adress Dragarörsvägen 247
Aktuell period 1835 - 1962
Areal 1/64 mantal
Ursprung Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:49 (avregistrerat nummer) , Vallarum 7:50 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning 1835 som gör att denna fastighet bildas. Denna fastighet har beteckningen “A” på kartan här nedan.

A    7:6        1/64 mantal    äges av John Johnsson Bauer
B    7:7        1/64 mantal    äges av Anders Nilsson
C    7:8        3/64 mantal    äges av Måns Pehrsson
D    7:9      3/128 mantal    äges av Nils Andersson
E     7:10   3/128 mantal    äges av Nils Jönsson
F     7:23          lägenhet    äges av Peter Persson
G                                       Allas gemensamma kvarnställe.

 

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten som ses här på bilden till höger är från Lantmäteriet och visar hela fastigheten och på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses delningen av fastigheten 7:6 A har nummer 32, 7:6 B har nummer 31 och där 7:6 C har nummer 30. Till fastigheten 7:6 A tillhörde även ett område vid Degebergavägen som var ett skogsområde. På den nedre kartan ses området vid Degebergavägen som tillhörde fastigheten 7:6 A.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

 

Vallarum 7:6

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är tagen ur boken “Svenska gods och gårdar” som kom ut i mitten av 1940-talet. Följande text fanns till bilden:

Postadress:         Vallarum                                                                                                          Telefon:               15 Andrarum

“Areal: totalt 8,2 hektar, därav 6 hektar åker, 2,2 hektar fäladsmark. Tax.-v. 8600. Jordart: Svart- och lermylla på ler-, sten-, och grusbotten. Mangårdsbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan. Ekonomibyggnader uppförda 1904. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 1 modersugga, 8 gödsvin. Arealen delvis täckdikad. Gården kom till släkten 1900 genom köp från Anders Nilsson som innehaft den i omkring 20 år. Dessförinnan ägdes den av Paul Persson. Ägare: Johan Persson född 16 april 1876. Gift med Hanna Bengtsson född 28 juli 1875. Barn: Kristina, Gerda, Viktor, Albert, Agnes, Annie, Ingeborg, Nils, Knut, Erik. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Vallarum 7:6, c

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster är 10 år yngre än bilden ovanför och visar gården i mitten av 1950-talet och bilden var införd i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                                                            Telefon:              Sjöbo 32025

“Areal 8,1 hektar, varav 6 hektar åker, mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 15400. Djur: 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 8 svin, 45 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under tegeltak, 2 rum, förstuga, kök, elljus, vatten, avlopp. Ladugård från 1907, timmer under papptak. Gården i släktens ägo sedan 1900 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1949. Gården äges av bröderna Viktor och Knut Johansson. Delägare: Hemmansägare Viktor Johansson född 16 juni 1907, son till Johan Persson och Hanna född Bengtsson.”

Vallarum 7:6 b

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet och då fanns följande text till bilden:

Postadress:        Vallarum

“Areal: totalt 3,1 hektar åker. Tax.-v. 6200. Jordart: Grus- och lermylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1935. Stall uppförd 1933. 1 häst, 3 kor, 6 svin, 75 höns. Arealen är delvis täckdikad. Gården kom till släkten 1919 genom köp från Johan Olsson, som 1914 köpt den av Hans Persson, vilken innehaft den i många år. Ägare: Alfred Olsson född 23 juni 1889. Son till Ola Andersson och hans hustru Bengta född Svensson. Gift med Emma Andersson född 14 maj 1887. Barn: Hilding född 1914, Ester född 1917, Malte född 1918, Linneas född 1922, Albin född 1925, Agne född 1926.”

 

Vallarum 7:6, a

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Vallarum 7:6, b

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

De två bilderna här ovan och till vänster är från i mitten av 1950-talet från boken “Skånes bebyggelse” del 1 där de var införda tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                                                            Telefon:              Sjöbo 32126

“Areal 3,1 hektar, varav 3 hektar åker, lermylla på lerjord. Tax.-v. 10400. Djur: 3 kor, 6 svin, 1 modersugga, 200 höns. Mangårdsbyggnad från 1932, tegel under tegeltak, 2 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård från 1930, cementblock under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1919 av Johan Olsson. Ägare: Hemmansägare Alfred Olsson född 23 juni 1889, son till Ola Andersson och Bengta, född Stendahl. Gift med Emma född Andersson 14 maj 1887, dotter till Anders Hansson och Elna född Andersson. Barn: Hilding född 1914, Ester född 1917, Malte född 1918, Ellen född 1922, Albin född 1925, Agne född 1926.”

Vallarum 7:6 c

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger visar hur gården såg ut i mitten av 1940-talet när bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum

Areal: Totalt 2,5 hektar åker. Tax.-v. 5 000. Jordart: Svartmylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad renoverad 1930. Ekonomibyggnad uppförd 1931. 3 kor, 7 – 8 gödsvin samt höns. Gården till släkten 1929 genom köp av nuvarande ägarens hustrus morfader Hans Persson. Förste kände ägare är en skräddarmästare Lind. Ägare: Malte Valdemar Lundgren född 7 december 1901. Son till Olof Lundgren och hans hustru Ingrid. Gift med Annie Hansson född 24 februari 1905. Barn: Mona Elisabeth född 22 oktober 1926. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

1841 delas fastigheten upp i tre delar enligt följande:

Vallarum 7:6 A     1/128 mantal              blir senare Vallarum 7:50                                                                                            Vallarum 7:6 B     1/192 mantal              blir senare Vallarum 7:49                                                                                            Vallarum 7:6 C     1/384 mantal              Blir senare Vallarum 7:49

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 maj 1961 - Agne Ragnvald Olsson och Helga Linnéa Olsson, född Strömbeck (köp av 7:6 C)
3 februari 1949 - 6 maj 1961 Nils Persson (efter Emma Persson) (bouppteckning för 7:6 C)
31 december 1945 -3 februari 1949 Nils Persson och Emma Persson. född Hansson (köp av 7:6 C)
24 januari 1931 - 31 december 1945 Malte Valdemar Lundgren och Anna Lovisa Elisabet Lundgren, född Hansson (köp av 7:6 C)
21 juli 1928 - 24 januari 1931 Nils Persson och Emma Persson. född Hansson (köp av 7:6 C)
21 juli 1928 - 21 juli 1928 Davin Frenning (köp av 7:6 C)
23 februari 1915 - 21 juli 1928 Dödsbodelägarna efter Karin Hansson, Hans Persson och Johanna Andersson (bouppteckning för 7:6 C)
4 februari 1914 - 23 februari 1915 Karin Hansson (gåva av 7:6 C)
11 juli 1908 - 4 februari 1914 A Andersson (köp av 7:6 C)
15 juli 1874 - 11 juli 1908 Nils Persson Lind och Elna Nilsdotter (fastebrev för 7:6 C)
1 juli 1957 - Agne Ragnvald Olsson och Helga Linnéa Olsson, född Strömbeck (köp av 7:6 B)
3 mars 1920 - 1 juli 1957 Alfred Olsson och Emma Andersson (köp av 7:6 B)
1 mars 1916 - 3 mars 1920 Johan Olsson och Kristina Olsson, född Andersson (köp av 7:6 B)
23 februari 1915 - 1 mars 1916 Dödsbodelägarna efter Johanna Andersson (maka till Hans Persson) (bouppteckning för 7:6 B)
2 januari 1898 - 23 februari 1915 Hans Persson och Johanna Andersson (köp av 7:6 B)
30 juni 1894 - 2 januari 1898 Lars Håkansson (köp av 7:6 B)
3 april 1889 - 30 juni 1894 Olof Nilsson Frank och Johanna Nilsdotter (köp av 7:6 B)
3 april 1889 - 3 april 1889 Kristoffer Johansson (köp av 7:6 B)
24 september 1875 - 3 april 1889 Sven Johansson och Marna Håkansdotter (köp av 7:6 B)
30 april 1858 - 24 september 1875 Håkan Persson och Karna Jönsdotter (äger 7:6 B)
28 februari 1849 - 30 april 1858 Pehr Knutsson och Anna Håkansdotter (fastebrev 7:6 B)
15 januari 1949 - Viktor Johansson och Knut Johansson (köp av 7:6 A)
31 maj 1900 - 15 januari 1949 Johan Persson och Hanna Bengtsson (köp av 7:6 A)
31 maj 1900 - 31 maj 1900 Dödsbodelägarna efter Elna Pålsdotter (bouppteckning för 7:6 A)
5 augusti 1884 - 31 maj 1900 Anders Nilsson och Elna Pålsson / Ingar Olsson (köp av 7:6 A)
15 januari 1874 - 5 augusti 1884 Dödsbodelägarna efter Karna Hansdotter och Pål Persson (bouppteckning för 7:6 A)
26 maj 1847 - 15 januari 1874 Pål Persson och Karna Hansdotter (Bouppteckning för 7:6 A)
19 januari 1841 - 26 maj 1847 Hans Persson och Kjerstena Pehrsdotter (äger 7:6 A)
1835 - 1841 John Johnsson Bauer och Bengta Mårtensdotter

Bilder