Vallarum 7:50 (aktuellt nummer)

Adress Degebergavägen (ca 118)
Aktuell period 1962 -
Areal 1/128 mantal (ca 24 244 m2)
Ursprung Vallarum 7:6 avregistrerat nummer

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades 1962 vid en legaliseringsförrättning å Vallarum 7:6 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 7:50.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 januari 1949 - Viktor Johansson och Knut Johansson

Bilder