Vallarum 7:49 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen ca 424
Aktuell period 1962 - 1966
Areal 3/384 mantal
Ursprung Vallarum 7:6 avregistrerat nummer
Nya nummer Vallarum 26:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten om 3/384 mantal bildades vid legaliseringsförrättning 1962 å Vallarum 7:6 om 1/64 mantal. Fastighetsbeteckningen varade i fyra år för 1966 slogs fastigheten Vallarum 7:49 samman med Vallarum 9:41 och bildade den nya fastigheten Vallarum 26:1. På den ekonomiska kartan från 1975 ses den sammanslagna fastigheten efter 1966.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 juli 1957 - Agne Ragnvald Olsson och Helga Linnéa Olsson, född Strömbeck (köp)

Bilder