Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 64-55
Aktuell period 1885 - 1978
Ursprung Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) , Vallarum 5:5 (aktuellt nummer) , Vallarum 5:6 (aktuellt nummer)
Nya nummer Vallarum 9:82

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 5:8 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger den norra delen av området med nummer 13. På den ekonomiska kartan från 1975 här under ses fastigheten med sin beteckning 5:8.

Källa: kartbild.com

Lägenheten bildades 1885 genom en avstyckning från Vallarum 5:3, 5:5 och 5:6

Vallarum 5:8

Källa: Svenska gods och gårdar. ca 1944

Bilden till vänster utav gården till denna fastighet publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940 talet. Följande text fanns till bilden:

Postadress:     Vallarum

“Areal: totalt 4 hektar, därav 3 hektar åker, 1 hektar betesmark. Jordart: Mossjord och grusmylla på grusbotten. Mangårds- och ekonomibyggnader uppförda omkring 1800. 1 häst, 3 kor, 6 svin, 50 höns. Gården kom till släkten 1940 genom köp av Anders Månsson i vars släkt den varit i många år. Ägare: Gösta Svensson född 28 juli 1911. Son till Karl Knutsson och hans hustru Emma född Svensson. Gift med Sigrid Boström född 16 april 1915. barn: Birgitta.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 mars 1978 - John Allan Andersson och Henny Ingeborg Johansson
5 augusti 1977 - 7 mars 1978 Staten genom lantbruksnämnden (köp)
6 mars 1940 - 5 augusti 1977 Gösta Arhild Emil Svensson och Sigrid Ebba Othilia Svensson, född Boström (köp)
22 november 1930 - 6 mars 1940 Anders Månsson (bouppteckning och testamente)
12 april 1911 - 22 november 1930 Anders Månsson och Elna Andersdotter (köp)
8 april 1911 - 12 april 1911 Sven Jönsson (köp)
8 april 1911 - 8 april 1911 Dödsbodelägarna efter Ingar Persdotter. (bouppteckning)
2 juli 1898 - 8 april 1911 Måns Månsson och Ingar Persdotter (bouppteckning)
ca 1858 - 2 juli 1898 Kersti Olsdotter. (bouppteckning)
ca 1852 - ca 1858 Pehr Svensson och Kjersti Olsdotter

Bilder