Vallarum 5:3 (aktuellt nummer)

Adress Vallarumsvägen 183-68
Aktuell period 1834 -
Areal 1/32 mantal (ca 3 089 m2)
Ursprung Vallarum 5:1

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1834 vid det laga skifte som då genomfördes av Vallarums marker. Fastigheten omfattade 1/32 mantal och var ett skatterusthåll som ägdes av Mårten Mårtensson som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.                        Fastigheten bildades redan 1818 då Mårten Mårtensson köpte marken av Måns Persson. Fastigheten Vallarum 5:3 ses på skifteskartan här till höger med beteckningen 5:3 och bokstäverna “Eb”.

 

Källa: Lantmäteriet

Bilden till vänster visar klyvningen av utmarkerna som var gemensamt ägda av fastigheterna inom Vallarum 4 och 5. Fördelningen blev följande när fastigheten klövs 1840:

A 4:1 1/8 mantal Äges av Ola Persson

B 5:2 1/16 mantal Äges av Sven Andersson

C 5:4 1/32 mantal Äges av Bengt Mårtensson

D 5:5 1/32 mantal Äges av Måns Persson

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten ses på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger som nummer 11 och omfattade1/32 mantal och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten fortfarande med sin ursprungliga storlek. Senare har man styckat av gården och marken ingår numera i Vallarum 8:32.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
24 mars 1971 - Nils Yngve Nilsson (köp)
18 juni 1929 - 24 mars 1971 Artur Birger Andersson och Nelly Elvira Andersson, född Olsson (köp)
2 juni 1911 - 18 juni 1929 Karl Nilsson och Eva Johnsson (köp)
26 juni 1885 - 2 juni 1911 Jöns Svensson och Bengta Persson (köp)
26 juni 1885 - 26 juni 1885 Dödsbodelägarna efter Mårten Olsson (bouppteckning)
23 januari 1869 - 26 juni 1885 Mårten Olsson och Kersti Håkansdotter (fastebrev)
1834 - Mårten Mårtensson och Hanna Bengtsdotter/Hanna Jönsdotter

Bilder