Skumparp 1:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheterna Skumparp 1:6 och 1:7. Fastigheterna har en areal tillsammans på 35/128 mantal och efter den nya hemmansklyvningen fördelar sig arealen enligt följande:
A 1:8 31/128 mantal äges av Måns Nilsson

B 1:9 1/32 mantal äges av Måns Persson

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

1872 skedde en ny hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:8 och efter klyvningen fördelade sig
markerna enligt följande:
A 1:10 31/256 mantal äges av Nils Persson
B 1:11 31/256 mantal äges av Anders Månsson

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1839 – 1873 Måns Nilsson och Elna Andersdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-881851
12-FRÄ-1551874